Adolescentul aflat în cel de-al treilea plan are caracteristici și nevoi unice, diferite de cele ale copilului din cel de-al doilea plan de dezvoltare. Curriculumul pentru comunitatea de adolescenți a fost dezvoltat astfel încât să răspundă cât mai bine acestor nevoi și în același timp să îndeplinească așteptările societății din partea tinerilor.

Adolescentul se află la granița dintre copilărie și vârsta adultă, nepregătit încă pentru responsabilitățile adulților, dar având mult mai multă libertate decât un copil. Este o periodă intensă de învățare și adaptare atât pentru adolescent, cât și pentru părinți; e necesar lucrul intens atât pentru familie, cât și pentru grupul de prieteni.  Munca adolescentului este de-a se construi pe sine, iar programul conceput pentru ei oferă infinite oportunități pentru dezvoltarea personală și dezvoltarea individuală în cadrul grupului. În mediul Montessori adolescenții își pot alege activități utile care vin în întâmpinarea intereselor intelectuale și de muncă manuală cu ecouri atât în zona socială, dar și în cea economică.

Țelul comunității  pentru adolescenți este acela de-a le pune la dispoziție un mediu educațional care le permite studenților:

  • Să se transforme în adulți independenți, organizați, plini de resurse și adaptabili
  • Să devină observatori dedicați, buni colaboratori, cetățeni implicați, cu o gândire critică
  • Să-și exprime propriile păreri, să-și dezvolte talentele, să ia decizii pentru a rezolva probleme, singuri sau în colaborare, cu increderea bazată pe cunoștințe practice, sociale și intelectuale
  • Să contribuie în mod productiv, cu entuziasm la viața familiei, a școlii și a comunității din care face parte
  • Să se dedice viitorului comunității.

Dr. Montessori a inventat termenul de Erdkinder, ce inseamnă Copiii pământului  pentru a descrie adolescenții care locuiesc în această comunitate. Mediul pentru adolescenți este pregătit astfel încât să acopere următoarele coordonate ale dezvoltării:

  • Aspectul fizic incluzând sănătatea, mișcarea și nutriția
  • Aspectul emoțional
  • Social
  • Intelectual
  • Moral și etic

Comunitatea este organizată în cadrul limitelor și regulilor necesare pentru a asigura și menține o viață ordonată și armonioasă a comunității. Organizarea mediului și a vieții comunității este creată astfel încât studenții să aibă oportunitatea să învețe că autodisciplina este un aspect al libertății individuale și principalul factor al succesului în viață. Cel mai înalt ideal al unei astfel de comunități este ca adolescenții să devină adulții capabili să construiască pacea într-o societate multiculturală aflată într-o evoluție rapidă.